Rozeznanie rynku - Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych promujących Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

1. Przedmiot

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW w Rzeszowie) zwraca się z prośbą o przedstawienie kosztów dotyczących wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych promujących Program Infrastruktura i Środowisko.

2. Termin

Dostawa do 20 października 2014r.

3. Szczegółowy opis usług wchodzących w skład zamówienia

Przedmiotem wyceny jest wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych, tj. broszury informacyjnej oraz gadżetów promocyjnych tj. filiżanka, torba z materiału, latarka zasilana na dynamo, torebka turystyczna na biodro, notatnik z długopisem, pióro kulkowe w etui, kurtka wiatrochronna, pendrive.
Zakres zamówienia obejmuje:

  • wykonanie produktów,
  • transport produktów do siedziby WFOŚiGW w Rzeszowie,
  • umieszczenie na wszystkich produktach oznaczeń tj. logo Narodowej Strategii Spójności zawierające nazwę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , logo UE z odwołaniem słownym do UE i Funduszu Spójności, logo WFOŚiGW w Rzeszowie. Na wybranych produktach umieszczenie hasła promocyjnego określonego dla Programu Infrastruktura i Środowisko („Dla rozwoju infrastruktury i środowiska”) i informacji o współfinansowaniu projektu ze środków UE.

Oznaczenia te muszą być wykonane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej, która jest załącznikiem do Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. oraz z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013.
Do oznakowania produktów Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału. Metoda znakowania zostanie uzgodniona z WFOŚiGW w Rzeszowie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W Szczegółowym opisie artykułów informacyjno-promocyjnych Zamawiający określił przy każdym produkcie, które z oznaczeń musi zostać umieszczone na każdym z artykułów.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu produktów Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca uzgodni wygląd produktów z Zamawiającym.
Szczegółowy opis artykułów informacyjno-promocyjnych zawiera Załącznik nr 1.

4. Cena

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia.
Prosimy o podanie ceny usługi wg Formularza cenowego – Zał. nr 2, wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich. Do wyceny proszę załączyć zdjęcia proponowanych materiałów.

5. Informacje dodatkowe

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

6. Kontakt

Wykonawcy gotowi wykonać opisany przedmiot zamówienia powinni przesłać wycenę w terminie do 15 września 2014r. na adresy poczty elektronicznej do następujących osób:
Barbara Bednarz – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , Tel. 017 852-23-44 wew. 132,
Magdalena Chłopek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , Tel. 017 852-23-44 wew. 131.

7. Uwaga

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowy opis usługi zawiera Załącznik nr 1 - Pobierz

Formularz cenowy zawiera Załącznik nr 2 - Pobierz

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: poniedziałek, 08, wrzesień 2014 10:50
Odslony: 2848