Realizacja projektów przygotowawczych dla inwestycji wodno-ściekowych na Podkarpaciu

W dniu 13 sierpnia 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano umowy o dofinansowanie z Beneficjentami na realizację projektów dotyczących przygotowania projektów inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w szczególności na przygotowanie koniecznych dokumentów takich jak dokumentacja projektowa, dokumentacja techniczna, studium wykonalności.

Wsparcie projektów przygotowawczych ma na celu przygotowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które ubiegać się będą o dofinansowanie na realizację w oparciu o środki Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

1. Podpisanie umowy z Beneficjentem - Gminą Zagórz

Wartość całkowita projektu pn. Opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Zagórzu wynosi 246 000, 00 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 170 000,00 zł.

Beneficjenta reprezentował Pan Ernest Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Pan Waldemar Burzyński - Prezes Zarządu.


2. Podpisanie umowy z Beneficjentem  - Gminą Sokołów Małopolski

Wartość całkowita projektu pn. Dokumentacja techniczna, projektowa i studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni  ścieków w Sokołowie Młp. wynosi 143 910, 00 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 99 450,00 zł.

 Beneficjenta reprezentował Pan Andrzej Ożóg - Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Pan Waldemar Burzyński - Prezes Zarządu.


3. Podpisanie umowy z Beneficjentem - Przedsiębiorstwem Gospodoarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie

Wartość całkowita projektu pn. Dokumentacja modernizacji kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy oczyszczalni  ścieków w Nowej Dębie wynosi 573 500, 00 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 399 500,00 zł.

Beneficjenta reprezentowali Pan Antoni Kapusta - Prezes Zarządu i Pan Marek Pabian - Zastępca Prezesa Zarządu, ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Pan Waldemar Burzyński - Prezes Zarządu.


4. Podpisanie umowy z Beneficjentem - Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o.

Wartość całkowita projektu pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Krośnie  wynosi 219 555, 00 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 151 725,00 zł.

Beneficjenta reprezentowali Pan Janusz Fic - Prezes Zarządu i Pan Zdzisław Syzdek - członek Zarządu, ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Pan Waldemar Burzyński - Prezes Zarządu.

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: środa, 20, sierpień 2014 09:01
Odslony: 2139