Gmina Pawłosiów poprawia system oczyszczania i odprowadzania ścieków dzięki dofinansowaniu unijnemu

W dniu 4 sierpnia 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano kolejną umowę o dofinansowanie z Beneficjentem - Gminą Pawłosiów na realizację projektu pn. "Kompleksowe rozwiązanie problemu oczyszczania i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pawłosiów", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa. Wartość całkowita projektu wynosi 4 913 890,63 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 2 799 434,52 zł.

Umowę podpisał Pan Mariusz Reń - Wójt Gminy Pawłosiów, natomiast WFOŚiGW w Rzeszowie reprezentował Pan Waldemar Burzyński - Prezes Zarządu.Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: czwartek, 07, sierpień 2014 09:22
Odslony: 1695