Unijne pieniądze na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rymanowie

W dniu 25 lipca 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Fuduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie z Beneficjentem - Gminą Rymanów na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie  - II etap", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa. Wartość całkowita projektu wynosi 8 963 952,56 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 4 045 074,69 zł.

Umowę podpisał Pan Wojciech Farbaniec - Burmistrz Gminy Rymanów, natomiast WFOŚiGW w Rzeszowie reprezentował Pan Waldemar Burzyński - Prezes Zarządu.Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: czwartek, 07, sierpień 2014 09:23
Odslony: 1773