Fundusze unijne na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wierzawicach

W dniu 2 kwietnia 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie ze Spółką "Stare Miasto-Park" Sp. z o.o. na realizację projektu pn."Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzawicach - II etap budowy oczyszczalni ścieków", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa. Wartość całkowita projektu wynosi 3 266 527,37 zł.,  z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 2 245 532,13 zł.

Ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Pan Waldemar Burzyński -  Prezes Zarządu, natomiast stronę Beneficjenta  Stare Miasto – Park” Sp. z o.o. reprezentowała Pani Marta Zygmunt - Prezes Zarządu.
Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: poniedziałek, 07, kwiecień 2014 09:30
Odslony: 1767