Zmiany w naborze wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014

W XIII konkursie do Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa Programu Infrastruktura i Środowisko został wprowadzony dodatkowy typ projektów, które mogą zostać dofinansowane z Funduszu Spójności oraz przedłużono termin na składanie wniosków o dofinansowanie.

Więcej informacji na stronie Instytucji Ogłaszającej Konkurs - Ministerstwa Środowiska - pobierz

Zmieniony przez:
Zmieniono: środa, 30, listopad -0001 01:24
Odslony: 1547