Podpisanie Umowy o dofinansowanie z MPWiK w Rzeszowie

W dniu 3 lutego 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie Umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla miasta Rzeszowa", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Wartość całkowita projektu wynosi 2 235 982,51 z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 1 478 979,87 zł. W wyniku realizacji projektu zostanie rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rzeszowa o łącznej długości 2,67km.

Ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisali Zastępcy Prezesa Zarządu: Pan Bogusław Kida oraz Pan Mariusz Król, natomiast stronę Beneficjenta - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie reprezentował Prezes Zarządu Pan Adam Tunia.

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy


Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: czwartek, 06, luty 2014 10:08
Odslony: 1976