Ogłoszenie o naborach wniosków w ramach I priorytetu POIiŚ z dn. 31.01.2014r.

Minister Środowiska,

jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabory w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs Nr12/POIiŚ/1.1/04/2014 oraz nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014)

KONKURS NR 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 wynosi 10 mln euro.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM zgodnie z informacją w punkcie 13 Regulaminu konkursu NR 12/POIiŚ/1.1/04/2014.

Uprawnionymi do składania wniosków sa podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu NR 12/POIiŚ/1.1/04/2014.

KONKURS NR 13/POIiŚ/1.1/04/2014

Kwota środków z Funduszu Spójności przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu NR 13/POIiŚ/1.1/04/2014 wynosi 24 mln euro. W ramach alokacji na konkurs 12 mln euro zostanie przeznaczone na projekty planowane do realizacji przez jeden podmiot w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz 12 mln euro na projekty realizowane w aglomeracjach pow. 15 tys. RLM.

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wskazane w pkt. 13 Regulaminu konkursu NR 13/POIiŚ/1.1/04/2014.

Uprawnionymi do składania wniosków są podmioty wskazane, jako beneficjenci w punkcie 12 Regulaminu konkursu NR 13/POIiŚ/1.1/04/2014.

INFORMACJA DOTYCZĄCA MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski w ramach konkursów NR 12/POIiŚ/1.1/04/2014 oraz NR 13/POIiŚ/1.1/04/2014 należy składać w terminie od 7 kwietnia 2014r. do 30 maja 2014r.:

  • do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro*
  • do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w przypadku projektów o wartości poniżej 25 mln euro*

*Według kursu euro określonego w regulaminie konkursu

Wnioski należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska9, 35-025 Rzeszów, te./fax. 17 852-23-44

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 30 maja 2014r. o godzinie 15.00

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane

Szczegółowe informacje dotyczące naborów wniosków, w tym regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej: www.mos.gov.pl/pois

Ogłoszenie o naborze - konkurs NR 12/POIiŚ/1.1/04/2014 - pobierz

Ogłoszenie o naborze - konkurs NR 13/POIiŚ/1.1/04/2014 - pobierz

Zmieniony przez:
Zmieniono: środa, 30, listopad -0001 01:24
Odslony: 2298