Wywiad z Panią Minister Anetą Wilmańską na temat trwającego do końca bieżącego roku naboru wniosków o dofinansowanie projektów  z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/21783_w_twoim_miescie_brakuje_kanalizacji_sanitarnej_siegnij_po_dofinansowanie_z_poiis.html