Informacja ze szkolenia dla Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko, Rzeszów, listopad 2013r.

W dniu 14 listopada 2013r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zorganizował szkolenie pn. „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz podstawowe założenia dotyczące realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013”. Szkolenie adresowane było dla potencjalnych Wnioskodawców Programu Infrastruktura i Środowisko, priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie.

Szkolenie

Szkolenie

Szkolenie

Szkolenie

Szkolenie

Szkolenie

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: czwartek, 05, grudzień 2013 13:43
Odslony: 1758