Informacja o konkursie dot. gospodarki niskoemisyjnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs dla gmin, które przygotowują plany gospodarki niskoemisyjnej. Wysokość możliwej do uzyskania dotacji pochodzącej z Funduszu Spójności wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Konkurs zorganizowany jest w ramach IX osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela NFOŚiGW:

  1. na stronie internetowej pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/plany-gospodarki-niskoemisyjnej ,
  2. telefonicznie: p. Anna Świderska – tel. 22 45 95 819.


Zmieniony przez:
Zmieniono: środa, 30, listopad -0001 01:24
Odslony: 2095