Rozeznanie rynku: Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych

Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych promujących Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – rozeznanie rynku

1. Przedmiot

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW w Rzeszowie) zwraca się z prośbą o przedstawienie kosztów dotyczących wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych promujących Program Infrastruktura i Środowisko.


2. Termin

Dostawa do 10 września 2013r.

3. Szczegółowy opis usług wchodzących w skład zamówienia

Przedmiotem wyceny jest wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych, tj. ulotek informacyjno-promocyjnych oraz gadżetów promocyjnych tj. bezrękawniki, portfele skórzane, teczki konferencyjne z długopisem, torby ekologiczne, zegary biurkowe na wodę, parasole, ekologiczne notatniki z długopisem.

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie produktów,

- transport produktów do siedziby WFOŚiGW w Rzeszowie,

- umieszczenie na wszystkich produktach oznaczeń tj. logo Narodowej Strategii Spójności zawierające nazwę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , logo UE z odwołaniem słownym do UE i Funduszu Spójności, logo WFOŚiGW w Rzeszowie. Na wybranych produktach umieszczenie hasła promocyjnego określonego dla Programu Infrastruktura i Środowisko („Dla rozwoju infrastruktury i środowiska”) i informacji o współfinansowaniu projektu ze środków UE.

Oznaczenia te muszą być wykonane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej, która jest załącznikiem do Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. oraz z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013

Do oznakowania produktów Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału. Metoda znakowania zostanie uzgodniona z WFOŚiGW w Rzeszowie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W Szczegółowym opisie artykułów informacyjno-promocyjnych Zamawiający określił przy każdym produkcie, które z oznaczeń musi zostać umieszczone na każdym z artykułów.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu produktów Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca uzgodni wygląd produktów z Zamawiającym.

Szczegółowy opis artykułów informacyjno-promocyjnych zawiera Załącznik nr 1.


4. Cena

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia.

Prosimy o podanie ceny usługi wg Formularza cenowego – Zał. nr 2, wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich. Do wyceny proszę załączyć zdjęcia proponowanych materiałów.


5. Informacje dodatkowe

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


6. Kontakt

Wykonawcy gotowi wykonać opisany przedmiot zamówienia powinni przesłać wycenę w terminie do 9 sierpnia 2013r. na adresy poczty elektronicznej do następujących osób:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , Tel. 017 852-23-44 wew. 132,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Tel. 017 852-23-44 wew. 131.


7. Uwaga

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.


Załącznik nr 1 - szczegółowy opis artykułów informacyjno-promocyjnych

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: piątek, 02, sierpień 2013 10:21
Odslony: 1858