Rzeszów otrzymał dofinansowanie na kolejny etap inwestycji wodno-ściekowej.

28.05.2013r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano Umowę o dofinansowanie dla projektu pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II" , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Jan Tomaka, zaś Beneficjenta - Gminę Miasto Rzeszów reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Pan Stanisław Sienko.


Uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie
Wartość całkowita projektu wynosi: 737 227,27 zł., maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla projektu - 602 356,41 zł., wysokość dofinansowania - 512 002,94 zł. Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa 1,8 km kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Rzeszowa. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych około 1000 osób.

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: piątek, 31, maj 2013 11:56
Odslony: 1995