Nabór dla podmiotów zewnętrznych na świadczenie usług w zakresie kontroli procedur zawierania umów

Nabór dla podmiotów zewnętrznych na świadczenie usług w zakresie kontroli procedur zawierania umów dla zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór dla podmiotów zewnętrznych na świadczenie usług w zakresie kontroli procedur zawierania umów dla zadań realizowanych przez beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których WFOŚiGW w Rzeszowie  pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.

Szczegółowy zakres usług przedstawia załącznik nr 1.

Okres trwania umowy – 12 miesięcy od daty podpisania.

Wynagrodzenie – według wynegocjowanych stawek jednostkowych.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu – załącznik Nr 2 w terminie do dnia 13 marca 2013r. drogą pocztową lub bezpośrednio w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów.

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela:

Magdalena Chłopek - Kierownik Działu Funduszy Europejskich
tel. 17 85-22-344 wew. 131
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ,
fax. 17 853 63 81

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: środa, 06, marzec 2013 08:45
Odslony: 2000