Informacja o planowanych - nowych konkursach dla działań 1.1 oraz 2.1 POIiŚ

Już wkrótce Ministerstwo Środowiska ogłosi konkursy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami komunalnymi.

Na posiedzeniu Momitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko zostały zatwierdzone nowe kryteria wyboru projektów dla działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM i działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Nowe kryteria zaproponowane przez Ministerstwo Środowiska (pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej), pozwolą na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie dla każdego z tych działań.

Zmiana kryteriów w projektach wodno-ściekowych pozwoli na dofinansowanie zadań z zakresu zaopatrzenia w wodę i modernizacji sieci kanalizacyjnej. Minimalny próg gotowości do realizacji będzie wynosił 40%. Doprecyzowane zostało również brzmienie zapisów związanych z wymogami art. 5 dyrektywy ściekowej.

Druga istotna zmiana kryteriów pozwoli na realizację nowego typu projektów obejmującego rekultywację składowisk odpadów komunalnych na cele przyrodnicze. Będzie można je realizować w ramach działania 2.1 Programu Infrastruktura i Środowisko.

Szczegółowe informacje na temat nowych naborów wniosków będą dostępne w momencie ogłoszenia konkursów.

Zmieniony przez:
Zmieniono: środa, 30, listopad -0001 01:24
Odslony: 2114