Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.2 POIiŚ z dn. 10.12.2012r.

Minister Środowiska,  jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich

konkurs nr 8/POIiŚ/2.2/01/2013

Ogłoszenie prasa regionalna - pobierz

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska  - pobierz

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: poniedziałek, 10, grudzień 2012 09:05
Odslony: 2133