Nowelizacja Taryfikatora

14 listopada 2012 r. opublikowany został dokument znowelizowany przez Instytucję Zarządzającą pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (tzw. taryfikator) wraz z załącznikiem.

Zmiany wprowadzone do dokumentu wynikały m.in. z konieczności:

  • dostosowania treści taryfikatora do znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
  • doprecyzowanie budzących wątpliwości zapisów Instrukcji i części tabelarycznej dokumentu,
  • usunięcia zbędnych/błędnych zapisów, w tym fragmentów zdezaktualizowanych oraz powtarzających się.

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (Taryfikator) - aktualizacja z 14 listopada 2012 r. - pobierz

Załącznik - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE - aktualizacja z 14 listopada 2012 r.- pobierz


Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: wtorek, 04, grudzień 2012 09:51
Odslony: 2435