Rozeznanie rynku - na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ

Rozeznanie rynku na wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Przedmiot

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW w Rzeszowie) zwraca się z prośbą o wycenę wykonania, dostawy i montażu mebli biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Termin

Wykonanie, dostawa i montaż do 31.12.2012r.

Szczegółowy opis usług wchodzących w skład zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowy opis mebli zawiera załącznik Nr 1

Zakres zamówienia obejmuje: wykonanie, dostawę i montaż mebli w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie

Cena

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia.

Prosimy o dokonanie wyceny usługi wg Formularza cenowego - Zał. nr 2, wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich.

Informacje dodatkowe

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Kontakt

Oferty na opisany przedmiot zamówienia należy przesłać w terminie do 16 listopada 2012r. na adresy poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Informacje dodatkowe:

Magdalena Chmaj - 017 852-23-44 w.101

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Uwaga

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty do pobrania:

1) Pismo do oferentów - meble biurowe

2) Załącznik nr 1 - wykaz mebli biurowych

3) Załącznik nr 2 - formularz cenowy meble biurowe


Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: piątek, 09, listopad 2012 09:04
Odslony: 2153