Zatwierdzona lista rankingowa projektów w ramach priorytetu I POIiŚ

Podsekretarz Stanu w MŚ Aneta Wilmańska zaakceptowała listę rankingową konkursu 7/PO IiŚ/1.1/04/2012.

W ogłoszonym w marcu 2012 roku naborze złożono 73 projekty o łącznej wartości ponad 2,5 miliarda złotych i wnioskowanym dofinansowaniu ponad 1,3 miliarda zł.

Pierwszy etap oceny (ocena formalna i merytoryczna I stopnia) pozytywnie przeszło 55 przedsięwzięć o łącznej wartości 2,3 miliarda złotych. Wnioskowane dofinansowanie opiewa na kwotę ponad 1,1 miliarda złotych.

Z uwagi na fakt, że alokacja przeznaczona na konkurs nie pozwala na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, została utworzona lista podstawowa i rezerwowa.

Na liście podstawowej znalazło się 26 projektów o łącznej kwocie dofinansowania niespełna 604 milionów złotych. Kolejne 29 przedsięwzięć ubiegających się o niespełna 570 milionów złotych ze środków UE tworzy listę rezerwową.

W najbliższych dniach rozpocznie się ocena zgodności projektów podstawowych z kryteriami merytorycznymi II stopnia. W przypadku zakończenia jej wynikiem pozytywnym, wnioskodawcy będą mogli podpisać umowę o dofinansowanie.

Jednocześnie Minister Środowiska będzie podejmować działania na rzecz zapewnienia dofinansowania także projektom znajdującym się obecnie na liście rezerwowej.

Plik do pobrania: Lista rankingowa

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: wtorek, 14, sierpień 2012 12:22
Odslony: 1928