Zwiększenie dofinansowania dla projektu odpadowego

Podsekretarz Stanu w MŚ Aneta Wilmańska przekazała informację o zwiększeniu dofinansowania dla projektu pn. Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie do wysokości 15 403 514,31 zł. W najbliższym czasie z Beneficjentem podpisany zostanie aneks do umowy o dofinansowanie aktualizujący kwotę dofinansowania zgodnie z zapisami zatwierdzonej listy rankingowej.

Aktualna lista rankingowa: pobierz

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: wtorek, 14, sierpień 2012 12:18
Odslony: 1831