Podsumowanie wdrażania środowiskowych działań POIiŚ - I półrocze 2012r.- Pobierz