Rozeznanie rynku na świadczenie usługi w zakresie oszacowania wartości zadania

Rozeznanie rynku na świadczenie usługi w zakresie oszacowania wartości zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym zmierzającym do ustalenia kwoty pobranej w nadmiernej wysokości przez Beneficjenta Projektu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie postanowił przeprowadzić dowód z opinii biegłego z branży - budownictwo sanitarne w zakresie specjalności kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych w inwestycjach liniowych.

Przedmiot analizy stanowi kanalizacja sanitarna (kolektor grawitacyjny, kolektor tłoczny, przepompownie ścieków) o łącznej długości około 33 km. Celem opinii jest ustalenie kwoty poniesionej na wybudowanie około 24 km sieci kanalizacji sanitarnej, objętej umową o dofinansowanie ze środków europejskich.

 

Zgłoszenia zawierające cenę wykonania opinii w przedmiotowym zakresie należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, adres: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9, w terminie do dnia 03 lipca 2012 r. do godziny 15:30 lub drogą pocztową (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura Funduszu).

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela:

Łukasz Kucab - Pracownik Działu Funduszy Europejskich

tel. 17 852 23 44 wew. 112

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Zmieniony przez:
Zmieniono: środa, 30, listopad -0001 01:24
Odslony: 2022