Rozeznanie rynku na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych

Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych promujących Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – rozeznanie rynku


Przedmiot

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW w Rzeszowie) zwraca się z prośbą o przedstawienie kosztów dotyczących wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych promujących Program Infrastruktura i Środowisko

Termin

Dostawa do 02.07.2012r.

Szczegółowy opis usług wchodzących w skład zamówienia

Przedmiotem wyceny jest wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjnych, tj. broszury informacyjnej oraz gadżetów promocyjnych tj. teczki konferencyjne, torby na dokumenty z rączką, torby materiałowe, długopisy, kalkulator na wodę, koszulki bawełniane polo, breloki, bluzy polarowe.

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie produktów,

- transport produktów do siedziby WFOŚiGW w Rzeszowie,

- umieszczenie na wszystkich produktach oznaczeń tj. logo Narodowej Strategii Spójności zawierające nazwę Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , logo UE z odwołaniem słownym do UE i Funduszu Spójności, logo WFOŚiGW w Rzeszowie. Na wybranych produktach umieszczenie hasła promocyjnego określonego dla Programu Infrastruktura i Środowisko („Dla rozwoju infrastruktury i środowiska”) i informacji o współfinansowaniu projektu ze środków UE.

Oznaczenia te muszą być wykonane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej, która jest załącznikiem do Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Dokumenty do pobrania na stronie WWW.bip.wfosigw.rzeszow.pl (zakładka Fundusze UE, lata 2007-2013, kategoria: materiały informacyjno-promocyjne).

Do oznakowania produktów Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału. Metoda znakowania zostanie uzgodniona z WFOŚiGW w Rzeszowie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W Szczegółowym opisie artykułów informacyjno-promocyjnych Zamawiający określił przy każdym produkcie, które z oznaczeń musi zostać umieszczone na każdym z artykułów.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu produktów Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca uzgodni wygląd produktów z Zamawiającym.

Cena

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia.

Prosimy o podanie ceny usługi wg Formularza cenowego – Zał. nr 2, wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich. Do wyceny należy załączyć zdjęcia proponowanych artykułów.

Informacje dodatkowe

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Kontakt

Wykonawcy gotowi wykonać opisany przedmiot zamówienia powinni przesłać wycenę w terminie do 7 maja 2012r. na adresy poczty elektronicznej do następujących osób:

Barbara Bednarz – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , Tel. 017 852-23-44 wew. 132,

Beata Walawender – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel. 017 852-23-44 wew. 117.

Uwaga

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis artykułów informacyjno-promocyjnych. Pobierz

Załącznik nr 2. Formularz cenowy. Pobierz


Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: wtorek, 24, kwiecień 2012 10:45
Odslony: 2138