Informacja dla potencjalnych wnioskodawców konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012

Wykaz najistotniejszych zmian w odniesieniu do porzednich konkursów w ramach działania 1.1 POIiŚ, wynikających ze zmienionych Kryteriów wyboru projektów oraz Regulaminu konkursu.

Informacja dla potencjalnych wnioskodawców konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012  - wykaz zmian

Informacja dla potencjalnych wnioskodawców konkursu nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012 - oświadczenie taryfowe


Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: środa, 28, marzec 2012 08:07
Odslony: 2294