Ogłoszenie o naborze podmiotów zewnętrznych

Nabór dla podmiotów zewnętrznych na świadczenie usług w zakresie kontroli procedur zawierania umów dla zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór dla podmiotów zewnętrznych na świadczenie usług w zakresie kontroli procedur zawierania umów dla zadań realizowanych przez beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których WFOŚiGW w Rzeszowie  pełni funkcję Instytucji Wdrażającej.

Szczegółowy zakres usług przedstawia załącznik nr 1.

Okres trwania umowy – 12 miesięcy od daty podpisania.

Wynagrodzenie – według wynegocjowanych stawek jednostkowych.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu – załącznik Nr 2 bezpośrednio w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 lub drogą pocztową w terminie do dnia 12 marca 2012r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura Funduszu).

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela:

Magdalena Chłopek - Kierownik Działu Funduszy Europejskich
tel. 17 85-22-344 wew. 131
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ,
fax. 17 853 63 81

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: wtorek, 06, marzec 2012 12:10
Odslony: 1921