Gmina i Miasto Nisko realizuje projekt dofinansowany ze środków POIiŚ

W dniu 1 marca 2012r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie dla projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasto Nisko" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Ze strony Instytucji Wdrażającej - WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Jan Tomaka, natomiast Beneficjenta - Gminę i Masto Nisko reprezentował Burmistrz Julian Ozimek.

Wartość całkowita projektu wynosi: 45 786 630,50 zł.,

wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności - 25 540 806,94 zł.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa ok. 26,1km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 6 sieciowymi pompowniami ścieków, modernizacja 2,2km kanalizacji sanitarnej wraz z 1 pompownią ścieków, budowa ok. 23,8km sieci wodociągowej wraz z pompownią wody. W wyniku realizacji projektu do wybudowanje sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych około 2535 mieszkańców, natomiast z sieci wodociągowej korzystać będzie 570 osób.

podpisanie umowy

Umowę o dofinansowanie podpisują: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko - Julian Ozimek (z lewej) oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie - Jan Tomaka

 

 

 


Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: wtorek, 06, marzec 2012 13:02
Odslony: 1992