Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach POIiŚ

31 stycznia 2011r. Ministerstwo Rozwoju Regionalonego zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Podane terminy odnoszą się do priorytetów i działań, w ramach których przewidziany został tryb konkursowy. Natomiast w przypadku działań, dla których przewidziano wyłącznie tryb indywidualny, zamieszczona została odpowiednia adnotacja. Terminy rozpoczęcia przyszłych naborów wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny. Z uwagi na szereg czynników warunkujących uruchomienie naborów, podane daty mogą ulec pewnym modyfikacjom.

Harmonogram naborów wniosków Pobierz


Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: poniedziałek, 27, luty 2012 10:02
Odslony: 1966