Gmina i Miasto Nisko otrzymało Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej z dn. 23 stycznia 2012r. ws. przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko".

Wartość całkowita projektu wynosi: 45 786 630,50 zł., wnioskowane dofinansowanie: 25 540 806,94 zł.

Otrzymanie Potwierdzenia rozpoczyna procedurę dotyczącą podpisania umowy o dofinansowanie.