Aneta Wilmańska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, zatwierdziła zaktualizowaną listę rankingową dla projektów zgłoszonych w ramach VI konkursu POIiŚ dla działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 jest związana z Decyzją KE z 21 grudnia 2011r. zmieniającą POIiŚ (m.in. przesunięcie 188,88 mln euro z działania 2.1). Dodatkowa alokacja pozwala na rozszerzenie listy o 15 projektów podstawowych. W efekcie wszystkie przedsięwzięcia z listy rankingowej uzyskają status projektów podstawowych.

Obecnie na liście rankingowej znajduje się 56 projektów podstawowych, na łączną kwotę dofinansowania 2,162 mld zł.