W dniu 15 listopada 2011r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowe podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. "Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie".

Ze strony Instytucji Wdrażającej  - WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Jan Tomaka, natomiast Beneficjenta - Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna reprezentował Prezes Zarządu - Witold Stanoch.

Wartość całkowita projektu wynosi: 22 265 411,29 zł.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla projektu wynosi: 18 121 781,54 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków z Funduszu Spójności zgodnie z otrzymanym Potwierdzeniem Instytucji Pośredniczącej z dn. 15 września 2011r. ws. przyznania dofinansowania na realizację projektu wynosi - 9 267 537,03 zł.

W ramach projektu zaplanowano m.in. modernizację sortowni, kompostowni, wyposażenie Zakładu w specjalistyczne środki transportowe i maszyny, budowę zaplecza administracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zakład Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie docelowo obsługiwać będzie miasto i gminę Dębica, miasto i gminę Pilzno, gminę Żyraków, Jodłowa, Czarna, Brzostek, Przecław oraz gminę Wielopole Skrzyńskie. Łączna liczba mieszkańców obsługiwanych przez Zakład wynosi 155 131 osób.

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie   Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie