Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach:

Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011).

Informacje o konkursie ( termin, miejsce i sposób składania wniosków, wymagane dokumenty) są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska - pobierz

Treść ogłoszenia z prasy regionalnej - pobierz