Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał Potwierdzenie ws. przyznania dofinansowania na realizację projektu unijnego

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał Potwierdzenie  Instytucji Pośredniczącej z dn. 26 września 2011r. ws. przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu pn. "Program poprawy czystości zelwni rzeki Wisłoki - Etap II".

Wartość calkowita projektu wynosi: 54 755 263,97 zł., wnioskowane dofinansowanie: 27 907 034,13 zł.

Wręczenie Potwierdzenia rozpoczyna procedurę dotyczącą podpisania umowy o dofinansowanie.

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: wtorek, 18, październik 2011 13:28
Odslony: 2148