Minister Rozwoju Regionalnego zaakceptowała 26 lipca 2011r. zalecenia nr 15 i nr 16 dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zalecenia IZ POIiŚ nr 15 dotyczące interpretacji pkt. 6.4.2 - Roboty dodatkowe oraz inne wydatki wynikające ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych - pobierz

Zalecenia IZ POIiŚ nr 16 dotyczące interpretacji zasady jawności przedstawionej w podrozdziale 5.5 pkt. 4 lit. a Wytycznych - pobierz

Wiecej informacji i zakres zmian znajduje sie na stronie Instytucji Zarządzającej - pobierz