Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010r. przez Prezesa UZP

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące zamówień współfinansowanych ze środków UE.

Na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne został zamieszczony dokument "Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE".

Ponadto na stronie internetowej UZP: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;519 została opublikowana kompletna informacja o kontrolach Prezesa UZP. Zawiera ona szczegółową informację o popełnianych przez beneficjentów naruszeniach, co może stanowić wskazówkę przede wszystkim dla beneficjentów we wszczynanych w przyszłości postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: wtorek, 26, lipiec 2011 11:35
Odslony: 2181