Stanowisko Instytucji Zarządzającej odnośnie naruszenia art. 41 pkt. 7 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 113, poz. 759).

Pobierz dokument Plik PDF