Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach II priorytetu PO IiŚ:

Priorytet II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych – konkurs nr 5/PO IiŚ/2.1/01/2011,
działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich – konkurs nr 6/PO IiŚ/2.2/01/2011.

Pobierz ogłoszenie w formacie MS Word (DOC) .

Pobierz materiały dotyczące konkursu:

1) działanie 2.1: regulamin_2_1_VI_konkurs.doc, dzialanie_2_1.zip;

2) działanie 2.2: regulamin_2_2_VI_konkurs.doc, dzialanie_2_2.zip;

3) oświadczenia.

Informacje o konkursach są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.