Została podpisana czwarta umowa o dofinansowanie na realizację projektu z województwa podkarpackiego w ramach I priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

27 sierpnia 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano Umowę o dofinansowanie dla projektu pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ze strony WFOŚiGW w Rzeszowie umowę podpisał Prezes Zarządu Pan Robert Perlak, zaś Wnioskodawcę - Gminę Miasto Rzeszów reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Pan Marek Ustrobiński.

Wartość całkowita projektu wynosi: 12 315 161,69 zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dla projektu - 6 151 777,31 zł., wysokość dofinansowania - 5 229 010,71 zł. Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa 8,8 km kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Rzeszowa, w których powstają nowe osiedla mieszkaniowe. W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 3 614 osób.

Zdjęcia

Podpisanie umowy Podpisanie umowy

Podpisanie umowy Podpisanie umowy