Informacja nt. planowanego ogłoszenia o naborze wniosków w ramach działania 2.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

W związku z aktualizacją Listy projektów indywidualnych Ministerstwo Środowiska planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w trybie konkursowym dla działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Pobierz informację Pobierz plik PDF

Informacja nt. planowanego ogłoszenia o naborze wniosków ukazała się 1 czerwca 2010 r. w Gazecie Wyborczej.