Szkolenie dla beneficjentów z zakresu zamówień publicznych

  

Ministerstwo Środowiska zaprasza beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na szkolenia z zakresu zamówień publicznych. Szczegóły odnośnie terminów i zakresu szkoleń znajdują się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej - Pobierz

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: wtorek, 26, lipiec 2011 13:32
Odslony: 2309