Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach PO IiŚ

Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska poświęconej Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko w zakładce dla Beneficjentów umieszczony został Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podręcznik powstał na podstawie doswiadczeń beneficjentów funduszy UE z lat 2004-2006 realizujących środowiskowe projekty infrastrukturalne. Publikacja ma na celu w sposób przystępny przybliżyć wiedzę dotyczącą nowoczesnych technik zarządzania, obejmującą m.in. zarządzanie ryzykiem i zespołem, opisuje zagadnienia związane z promocją projektu oraz przedstawia zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pobierz podręcznik

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: wtorek, 26, lipiec 2011 13:33
Odslony: 3051