Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków poniesionych w ramach POIiŚ

3 lutego 2010 r. zostały zatwierdzone Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument wchodzi w życie w ciągu 7 dni od daty zaakceptowania, czyli 10 lutego 2010 r.

Zaakceptowana treść Zaleceń wraz z załączonym do dokumentu taryfikatorem, jak również tabele uwag zgłoszonych do w/w dokumentów wraz ze stanowiskiem IZ PO IiŚ zostały zamieszczone na stronie internetowej PO IiŚ: http://www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne >Wzory dokumentów>Dla instytucji realizujących program. Pobierz

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: wtorek, 26, lipiec 2011 13:33
Odslony: 2651