Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ

26 stycznia 2010 r. zostały zatwierdzone Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które obowiązują od 02 lutego 2010 r. Przedmiotowe Zalecenia są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej pod adresem www.pois.gov.pl (zakładka dokumenty i wytyczne/wzory dokumentów/wnioski o płatność).

Pobierz dokument

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: wtorek, 26, lipiec 2011 13:34
Odslony: 2852