Listy rankingowe projektów w ramach VI naboru POIiŚ - I i II priorytet

Ogłoszono listy rankingowe projektów w ramach I i II priorytetu POIiŚ

W ramach konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 dla działania 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM złożono 83 wnioski, spośród których 59 przeszło pozytywnie ocenę formalną oraz uzyskało przynajmniej 60% punktów w wyniku oceny według kryteriów merytorycznych I stopnia.

Z uwagi na fakt, iż suma wnioskowanego dofinansowania przez projekty, które przeszły pozytywnie ocenę według kryteriów merytorycznych I stopnia przekracza dostepną alokację, projekty na liście rankingowej zostały podzielone na podstawowe i rezerwowe. Na podstawowej liście rankingowej znalazło sie 9 projektów, o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania 408 mln złotych. Pozostałe 50 projektów znalazło się na liście rezerwowej.

Więcej informacji  na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska - pobierz

Lista rankingowa działanie 1.1 - pobierz

Lista rankingowa działanie 2.1 - pobierz

Lista rankingowa działanie 2.2 - pobierz

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: wtorek, 26, lipiec 2011 13:34
Odslony: 2418