Aktualna interpretacja IZ POIiŚ - kwalifikowanie wydatków w ramach POIiŚ

Na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce Poradnik beneficjenta umieszczone zostały aktualne interpretacje Instytucji Zarządzającej POIiŚ dotyczące zasad kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ. Więcej

Pobierz dokument

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: czwartek, 26, listopad 2009 11:23
Odslony: 2347