Zalecenia MRR dot. pojęcia "Zezwolenie na inwestycję" na potrzeby wniosku o dofinansowanie

Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozowju Regionalnego wydało zalecenia dotyczące wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ w związku z pismem Komisji Europejskiej z 20.10.2009 r. i zostaną formalnie wprowadzone do Wytycznych MRR w sprawie OOŚ. Jednakże Wnioskodawcy powinni stosować się do zaleceń Instytucji Zarządzającej przedstawionych w ww. piśmie od dnia otrzymania zaleceń.

Stanowisko MRR dotyczące:

1. interpretacji pojęcia "zezwolenie na inwestycję" na potrzeby wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej OOŚ (załącznik 1),

2. wymogów stawianych beneficjentom ubiegającym się o dofinansowanie ze środków UE z zakresu oceny dokumentacji środowiskowej oraz celów kontroli procedur środowiskowych (załącznik 2).

Pobierz dokument

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: czwartek, 26, listopad 2009 11:22
Odslony: 2447