II Międzynarodowa Konferencja dla Beneficjentów

II Międzynarodowa Konferencja dla Beneficjentów - "Dbając o zieloną przyszłość - fundusze UE w sektorze środowiska"

 W dniach od 7 do 8 grudnia 2009 r. w Krakowie, pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pana Stanisława Gawłowskiego, odbędzie się II międzynarodowa konferencja beneficjentów PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska pn.: "Dbając o zieloną przyszłość - fundusze UE w sektorze środowiska".

Konferencja ma na celu omówienie obecnego stanu wdrażania projektów, wymianę doświadczeń pomiędzy beneficjentami, a także prezentację Państwa osiągnięć związanych z realizacją  projektów. O udział w konferencji mogą ubiegać się jedyne beneficjenci projektów, dla których podpisano już umowę o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat organizowanej konferencji oraz warunków udziału znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska Pobierz informację

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: środa, 04, listopad 2009 16:14
Odslony: 2199