Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POIiŚ w WFOŚiGW w Rzeszowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - Instytucja Wdrażająca I i II os priorytetową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zaprasza potencjalnych beneficjentów na szkolenie dotyczące przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów, które Wnioskodawcy są zobligowani przygotować w związku z aktualnie ogłoszonym naborem wniosków - I oś priorytetowa: Gospodarka wodno-ściekowa - konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009, II oś priorytetowa: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - konkurs nr 4/POIiŚ/2.1/11/2009 i konkurs nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009.

Szkolenie odbędzie się dnia 5 listopada 2009 r., o godz. 10.00 w siedzibie Funduszu - sala konferencyjna. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu wysyłając informację na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.    do 4 listopada br.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc szkoleniowych należy zgłosić maksymalnie po 3 osoby z każdej instytucji merytorycznie odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji alikacyjnej.

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: czwartek, 29, październik 2009 10:55
Odslony: 2266