Ogłoszenie o konkursach dla działań 1.1, 2.1, 2.2 POIiŚ z dn. 30.09.2009

Ministerstwo Środowiska informuje o ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla:

Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa,  działanie 1.1 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009),

Priorytetu II- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 4/POIiŚ/2.1/11/2009), działanie 2.2 - Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 5/POIiŚ/2.2/11/2009).

Informacje o konkursach są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska - Pobierz ogłoszenie

Treść ogłoszenia z prasy regionalnej - Pobierz dokument

 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do udziału w szkoleniu, które odbędzie sie w dniach 15-16 października 2009 r. w Warszawie. Na szkoleniu zostaną omówione zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji o szkoleniu do pobrania tutaj

 

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: poniedziałek, 17, maj 2010 12:05
Odslony: 2681