Zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów Programu Infrastruktura i Środowisko

W trakcie VIII posiedzenia Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zatwierdził zmiany w kryteriach wyboru projektów.

Zatwierdzono zmiany w ramach czterech sektorów:

środowiska (priorytety I-V),

energetyki (priorytety IX i X),

zdrowia (priorytet XII),

szkolnictwa wyższego (priorytet XIII).

Wersja ujednolicona kryteriów dla poszczególnych priorytetów uwzględniająca zmiany została umieszczona jako Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów. Więcej

Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ - Kryteria wyboru projektów - dokument zaktualizowany przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko           9 września 2009 r. Pobierz

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: wtorek, 22, wrzesień 2009 12:19
Odslony: 2189