Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

  • Drukuj

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.2) wraz z załącznikiem nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ oraz załącznikiem nr 3 Indykatywna tabela finansowa. Dokument obowiązuje od 3 września 2009 r. Więcej

Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 3.2)

Opis najważniejszych zmian

 

Załącznik nr 2. Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ.

Opis zmian

 

Załącznik nr 3. Indykatywna tabela finansowa.

Opis zmian

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: wtorek, 08, wrzesień 2009 12:07
Odslony: 2067